20160415 Aileen&Daryl (c)

20160415 Aileen&Daryl (c)

20160423 Alfred & Meh Jih (c)

20160423 Alfred & Meh Jih (c)

20160423 Kenneth & Tiffany (w)

20160423 Kenneth & Tiffany (w)

20160424 Yeng Leong & May (w)

20160424 Yeng Leong & May (w)

20160430 Jacob & Meiqi (w)

20160430 Jacob & Meiqi (w)

20160430 Tian Loong & Yi Ling (c)

20160430 Tian Loong & Yi Ling (c)

20160430 Zack & Ziqi (w)

20160430 Zack & Ziqi (w)

20160430 Zhaowei & Jiahui (j)

20160430 Zhaowei & Jiahui (j)

20160506 Jack & Angeline (c)

20160506 Jack & Angeline (c)

20160508 Elson & Ling Yan (w)

20160508 Elson & Ling Yan (w)

20160508 Eric & Isabelle (w)

20160508 Eric & Isabelle (w)

20160514 Winston & Hai Shin (w)

20160514 Winston & Hai Shin (w)

20160515 Darius & Olivia (c)

20160515 Darius & Olivia (c)

20160515 Garret & Angeline (c)

20160515 Garret & Angeline (c)

20160515 William & Shermyn (Lihan & Yixuan) (w)

20160515 William & Shermyn (Lihan & Yixuan) (w)

20160521 Chun Ching & Angie (c)

20160521 Chun Ching & Angie (c)

20160521 Ee Seng & Ying Bin (c)

20160521 Ee Seng & Ying Bin (c)

20160521 Francis & Serene (w)

20160521 Francis & Serene (w)

20160521 Sesario & Hui Yi (w)

20160521 Sesario & Hui Yi (w)

20160521 Zirong & Rachel (w)

20160521 Zirong & Rachel (w)

20160522 Alex & Jes (c)

20160522 Alex & Jes (c)

20160522 Jiahao & Celest (w)

20160522 Jiahao & Celest  (w)

20160528 Guy & Elaine Album (c)

20160528 Guy & Elaine Album (c)

20160528 Weijie & Serene (w)

20160528 Weijie & Serene (w)

20160528 Yeow Meng & Joseline (w)

20160528 Yeow Meng & Joseline (w)

20160529 Xiong Jie & Liu Jie (w)

20160529 Xiong Jie & Liu Jie (w)

20160604 Nicholas & Serene (w)

20160604 Nicholas & Serene (w)

20160605 Matt & Even (j)

20160605 Matt & Even (j)

20160611 Erik & Hui Ni Album (c)

20160611 Erik & Hui Ni Album (c)

20160612 Ser Pei & Lixin (w)

20160612 Ser Pei & Lixin (w)

20160618 Chris & Michelle (c)

20160618 Chris & Michelle (c)

20160618 Felix & Sharon (w)

20160618 Felix & Sharon (w)

20160618 Jovan & Lee San (j)

20160618 Jovan & Lee San (j)

20160618 Wei Jiang & Xin Yi (j)

20160618 Wei Jiang & Xin Yi (j)

20160618 ZhengTao&shiao Ying (w)

20160618 ZhengTao&shiao Ying (w)

20160625 Ethen & Daphne (w)

20160625 Ethen & Daphne (w)

20160626 Ai Lee & John (w)

20160626 Ai Lee & John (w)

20160702 Sam & Jing Ting (w)

20160702 Sam & Jing Ting (w)

20160703 Ting Wee & Soymany (j)

20160703 Ting Wee & Soymany (j)

20160703 Wenwei&Xinyee (bl)

20160703 Wenwei&Xinyee (bl)

20160710 Pin Yuan & Angela (w)

20160710 Pin Yuan & Angela (w)

20160731 Bernard & Jun Chyi (w)

20160731 Bernard & Jun Chyi (w)