Eric & Isabella ROM

Albert & Patricia

JJ & Raine

Mervyn & Mayne

Chai Siang & Cheryl

Daming & Esther

Jianfeng & Liu Ying

Sanderson & Nicole

Yeow & Karen

Steven & Suzanne

Jason & Kai Ching

Bernard & Ivy

Benjamin & Emily

Julian & Jaze

Wei Long & Pei Wen

Daniel & Mei Chin

Jarryl & Carrie

Mr & Mrs Dinesh Rai

Alvin & Ashley

Chuan Chia & Denise

Chuan Chia & Denise

Thomas & Charmaine

Yuan San & Grace

Jun Da & Thuy